Newsletter pravilnik

LIČNI PODACI znače bilo koju informaciju koja se odnosi na fizičko lice koje je identificirano ili se može utvrditi identitet lica.

NOSILAC PODATAKA je fizičko lice čiji se identitet može ustanoviti ili identificirati, neposredno ili posredno, naročito na osnovu jedinstvenog matičnog broja te jednog ili više faktora karakterističnih za fizički, fiziološki, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog lica.

LICE NA KOJE SE PODACI ODNOSE je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju.

OBRADA LIČNIH PODATAKA podrazumijeva bilo koju radnju ili skup radnji koje se vrše nad podacima, bilo da je automatska ili ne, a posebno prikupljanje, unošenje, organiziranje, pohranjivanje, prerađivanje ili izmjenu, uzimanje, konsultiranje, korištenje, otkrivanje prijenosom, širenje ili na drugi način omogućavanje pristupa podacima, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje.

ZBIRKA LIČNIH PODATAKA je bilo koji sistemski skup podataka koji su dostupni prema posebnim kriterijima, bilo da su centralizirani, decentralizirani ili razvrstani na funkcionalnom i geografskom odnosu ili postavljeni u skladu s posebnim kriterijima koji se odnose na lice i koji omogućavaju nesmetan pristup ličnim podacima u dosijeu.

KONTROLOR je svaki javni organ, fizičko ili pravno lice, agencija ili drugi organ koji samostalno ili zajedno sa drugim vodi, obrađuje i utvrđuje svrhu i način obrade ličnih podatka na osnovu zakona ili propisa. Može se odrediti kontrolor ili propisati uslovi za njegovo određivanje.

OBRAĐIVAČ je fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugi organ koji obrađuje lične podatke u ime kontrolora.

SAGLASNOST NOSIOCA PODATAKA je svaka konkretna i svjesna naznaka želje nosioca podataka data slobodnom voljom kojom nosilac podataka daje svoj pristanak da se njegovi lični podaci obrađuju.

IDENTITET I KONTAKT KONTROLORA PODATAKA
Office Shoes BH d.o.o.
Koturova 10
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+387 33 570 830
webshop@officeshoes.ba

SVRHA NAMJERAVANE OBRADE I PRAVNI OSNOV OBRADE
Prikupljanje ličnih podataka se vrši u svrhu slanja promotivnih materijala i obavještenjima o popustima i prodajnim poticajima, te obavještavanje o novim kolekcijama.
Pravni osnov za prikupljanje podataka je sam pristanak odnosno saglasnost nosioca podataka iz člana 5. Stav 1. Zakona o zaštiti ličnih podatka. Obrada podataka u ovom obrascu je u skladu sa članom 4. Zakona o zaštiti ličnih podataka kako bi se uspješno realizirao zahtjev kupca za obavještavanjem i promotivnim materijalima i neće se koristiti u druge svrhe. ( čl. 18. st. 1. Zakona o elektronskom potpisu). Dostavljanjem podataka se daje saglasnost za obrađivanje podataka u skladu sa čl. 5. st. 1. Zakona o zaštiti ličnih podataka i sigurnost podataka će biti osigurana u skladu sa čl. 11. st. 1. Zakona.

PODACI KOJE ĆE KONTROLOR PRIKUPLJATI su sljedeći:
- elektronska adresa
- spol

ROK ZA ČUVANJE LIČNIH PODATAKA
Office Shoes BH d.o.o. podatke o ličnosti čuva trajno ili do opoziva saglasnosti na obradu podataka od strane nosioca podataka.

DUŽNOST KONTROLORA PODATAKA
Za prikupljene lične podatke dužan je preduzeti mjere protiv neovlaštenog ili slučajnog pristupa ličnim podacima, mijenjanja, uništavanja ili gubitka podataka, neovlaštenog prijenosa, drugih oblika nezakonite obrade podataka, kao i mjere protiv zloupotrebe ličnih podataka. Ova obaveza ostaje na snazi i nakon završetka obrade podataka. Kontrolor je dužan napraviti plan sigurnosti podataka kojim se određuju tehničke i organizacione mjere za sigurnost ličnih podataka.
Nosilac podataka ima pravo da bude obaviješten ako su podaci o njemu otkriveni u vezi sa ispravkom ili brisanjem podataka.
Kupac ima pravo zahtijevati, u bilo kojem momentu, pristup, ispravku, brisanje ili uništenje podataka, njihovo ograničavanje te podnošenje prigovora u skladu sa čl. 30. st. 1. Zakona o zaštiti ličnih podataka.

X