Karijera

Unaprjeđujući poslovanje u stalnoj smo potrazi za novim članovima tima.
Ukoliko ste sebi postavili visoke ciljeve u profesionalnoj karijeri,
kontaktirajte nas i uputite nam Vašu radnu biografiju,
a mi ćemo je razmotriti za slobodna radna mjesta.

    

Vašu radnu biografiju nam pošaljite na elektronsku adresu:

 

pošailjite radnu biografiju

*Klikom na link bićete preusmjereni na program preko kojeg
šaljete elektronsku poštu, gdje je potrebno da dodate u prilog
radnu biografiju. Naslov elektronske poruke će biti dodijeljen
automatski i ne smije biti promijenjen.

 

Trenutno nema otvorenih pozicija za radno mjesto.
Ukoliko ste zainteresovani da postanete dio profesionalnog tima
pošaljite nam Vašu radnu biografiju na elektornsku adresu
klikom na link u prethodnom polju.

Ukoliko, u trenutku slanja radne biografije, postoji otvorena pozicija za zasnivanje radnog odnosa
Office Shoes d.o.o će razmotriti Vašu prijavu i kontaktirati Vas.


Lične podatke koje nam pošaljete u radnoj biografiji obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka za obradu podataka o ličnosti uz prethodno obavještavanje o svim bitnim aspektima obrade. Bitno je da znate da pristanak u bilo kojem momentu i bez obrazloženja možete povući, što za posljedicu ima prestanak dalje obrade. Podatke koje obrađujemo zavisi od podataka koje ste nam Vi dostavili u radnoj biografiji. Osnovne svrhe prikupljanja i obrade podataka jesu konkurisanje na poslove od strane kandidata i zaključenje ugovora o radu između Office Shoes BH d.o.o i kandidata koji se prijavljuje. Imate pravo da od nas zahtjevate pristup, ispravku ili brisanje podataka o ličnosti, odnosno imate pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor, kao i prava na prenosivost podataka, pravo na opoziv pristanka u bilo koje vrijeme. Imate pravo da podnese pritužbu Povjereniku.
Vaše podatke o ličnosti koje ste nam dostavili u radnoj biografiji čuvamo na sljedeći način:
1. Ako ste radnu biografiju poslali za Aktuelne oglase za radna mjesta to znači da ste nam radnu biografiju uputili u toku otvorenog konkursa, a u tom slučaju se radne biografije čuvaju dok traje raspisan konkurs, a nakon završetka konkursa, najkasnije u roku od 30 dana od datuma završetka konkursa, Vaša radna biografija će biti obrisana
  2. Ako ste radnu biografiju poslali na elektronsku adresu posao@officeshoes.ba, Vaša radna biografija će se čuvati 30 dana od datuma prijema, a nakon toga će biti obrisana.
Vaša prava možete da ostvarite slanjem zahtjeva na sljedeću e-mail adresu posao@officeshoes.ba
Na Vaš zahtjev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.
Pristup podacima koje ste nam poslali u radnoj biografiji mogu da imaju:
• Zaposleni u Office Shoes-u, samo u mjeri u kojoj je to neophodno za potrebe obrade.
• Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati i nadležnim državnim organima.
• Bilo kojem drugom primaocu kada je razumno neophodno, npr. u slučaju opasnosti po život.

Započnite u Office Shoes BH d.o.o karijeru i postanite dio profesionalnog tima. 

 

 

 

X