WEB SHOP - RADNO VREME ZA PRAZNIKE

Zbog neradnih dana tokom predstojećih praznika, prvenstveno zbog ograničenih
usluga isporučioca, na koje ne možemo da utičemo u mogućnosti smo da primamo
narudžbe ali ne i da ih isporučujemo tokom neradnih dana 17.07. i 18.07.2015.

Hvala na razumijevanju
Office Shoes